دستگاههاي سنگ سنباده و پرداخت
ماشينهاي دريل و قلاويز
ماشينهاي تراش - دريل فرز
 ماشينهاي دريل و قلاويز مگنتي
دستگاههاي قطع کن فلز
ماشينهاي چند کاره چوب
ليفتر هاي مگنتي
اره ها
اره هاي فارسي بر
ماشين هاي سنگبر و کاشي بر
دريل هاي نمونه برداري مهندسي (خشک و تر)
اره هاي نواري
انواع اره فلکه اي