پکيج هاي ماشين آلات UPVC تک سر و دو سر شرکت البرز ابزار:

پکيج هاي آماده تحويل ماشين آلات UPVC در چهار سري مختلف به شرح جداول زير قابل عرضه مي باشند:

- ماشين آلات مونتاژ در و پنجره upvc و آلومينيوم wolftech ساخت ترکيه و تحت ليسانس آلمان و داراي سه سال گارانتي مي باشند.

پکيج شماره يک:
ست کامل ماشين هاي پروفيل UPVC تک سر Wolftech با ابزار تميزکن

رديفشرحمدلقيمت (ريال)
1برش پروفيل UPVCWolf 06162.000.000
2جوش پروفيل UPVCWolf 01199.000.000
3برش زوارWolf 09124.000.000
4فرز برش موليون تک استپWolf 1399.000.000
5فرز قفل ، دستگيره و تخليه آبWolf 11236.000.000
6ابزار تميز کن محکM1R-NJ13.000.000
جمع کل پکيج شماره يک : 833.000.000 ريال
پکيج شماره دو:
ست کامل ماشين هاي پروفيل UPVC تک سر Wolftech

رديفشرحمدلقيمت (ريال)
1برش پروفيل UPVCWolf 06162.000.000
2جوش پروفيل UPVCWolf 01199.000.000
3برش زوارWolf 09124.000.000
4فرز برش موليون تک استپWolf 1399.000.000
5فرز قفل ، دستگيره و تخليه آبWolf 11236.000.000
6ماشين تميزکن تک موتور
Wolf 04
239.000.000
جمع کل پکيج شماره دو: 1.059.000.000 ريال
پکيج شماره سه:
ست کامل ماشين هاي پروفيل UPVC دو سر Wolftech + Better

رديفشرحمدلقيمت (ريال)
1برش پروفيل UPVC+ALU Better
SJD02-3500272.000.000
2جوش پروفيل UPVC Better
Hj02-3500442.000.000
3برش زوارWolf 09124.000.000
4فرز برش موليون تک استپWolf 1399.000.000
5فرز قفل ، دستگيره و تخليه آبWolf 11236.000.000
6ماشين تميزکن تک موتور
Wolf 04
239.000.000
جمع کل پکيج شماره سه: 1.412.000.000 ريال
پکيج شماره چهار:
ست کامل ماشين هاي پروفيل UPVC دو سر Wolftech ترکيه

رديفشرحمدلقيمت (ريال)
1برش پروفيل UPVC+ALU تمام اتوماتيک لمسي
Wolf 07
826.000.000
2جوش پروفيل UPVC دوبل اتوماتيک
Wolf 42
767.000.000
3برش زوارWolf 09124.000.000
4فرز برش موليون تک استپWolf 1399.000.000
5فرز قفل ، دستگيره و تخليه آبWolf 11236.000.000
6ماشين تميزکن تک موتور
Wolf 04
239.000.000
جمع کل پکيج شماره چهار: 2.291.000.000 ريال
ساير ماشين هاي پروفيل آلومينيوم و UPVC
تک سر
ساير ماشين هاي برش و جوش پروفيل آلومينيوم UPVC
دو سر

سالن نمايش ماشين آلات صنعتي شرکت البرز ابزار:

به منظور خدمات رساني بهتر به مشتريان گرامي شرکت البرز ابزار اين امکان را فراهم کرده است تا مشتريان محترم قبل از خريد بتوانند با دستگاه هاي مورد نياز از نزديک آشنا شوند و بهترين انتخاب را داشته باشند.