کمپرسور هاي هوا
دمنده و مکنده هاي کارگاهي
جارو برقي هاي صنعتي
دستگاههاي بالابر برقي
پايه ها و ميز هاي کارگاهي
ماشينهاي شستشو
ژنراتور ها
ابزار هاي بادي
جک ها
ترانس هاي جوش
شارژر هاي باطري و استارتر