دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 100 ميليمتر 1500 وات محک با پايه - DCD-1380

دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 100 ميليمتر 1500 وات محک با پايه

جزئیات بیشتر
دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 205 ميليمتر 2500 وات محک با پايه - DCD-3205

دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 205 ميليمتر 2500 وات محک با پايه

جزئیات بیشتر
on دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 250 ميليمتر 3200 وات محک با پايه قابل تنظيم - DCD-20260

دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 250 ميليمتر 3200 وات محک با پايه قابل تنظيم

جزئیات بیشتر
دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 80 ميليمتر 1500 وات محک - DCD-1280

دريل نمونه برداري مهندسي (خشک و تر) 80 ميليمتر 1500 وات محک

جزئیات بیشتر