دستگاه مكنده 100 ميليمتر اتوماتيك آينهل - TE-VE 550A

دستگاه مكنده 100 ميليمتر اتوماتيك آينهل

جزئیات بیشتر
on مکنده 100 ميليمتر محک - DC-100 B

مکنده 100 ميليمتر محک

جزئیات بیشتر
مکنده برقي 300 ميليمتر سه اسب بخار سه فاز  دو قلو محک - DC-300S  (400V)

مکنده برقي 300 ميليمتر سه اسب بخار سه فاز دو قلو محک

جزئیات بیشتر
on مکنده برقي صنعتي 5 اسب بخار سه فاز  دو قلو محک - DC-300S-5

مکنده برقي صنعتي 5 اسب بخار سه فاز دو قلو محک

جزئیات بیشتر
مکنده برقي 200 با دو ورودي 100 ميليمتر تک فاز محک - DC-300  (230V)

مکنده برقي 200 با دو ورودي 100 ميليمتر تک فاز محک

جزئیات بیشتر
on مکنده برقي 200 با دو ورودي 100 ميليمتر سه فاز محک - DC-300  (400V)

مکنده برقي 200 با دو ورودي 100 ميليمتر سه فاز محک

جزئیات بیشتر
دستگاه مكنده 100 ميليمتر آينهل - RT-VE 550

دستگاه مكنده 100 ميليمتر آينهل

جزئیات بیشتر
مکنده برقي 300 ميليمتر سه اسب بخار تک فاز  دو قلو محک - DC-300S  (230V)

مکنده برقي 300 ميليمتر سه اسب بخار تک فاز دو قلو محک

جزئیات بیشتر
مکنده برقي 50 ليتري محک - RDC-100H

مکنده برقي 50 ليتري محک

جزئیات بیشتر
دمنده برقي 2.5 - ELECTRICAL BLOWER  BC-2.8

دمنده برقي 2.5

جزئیات بیشتر
دمنده و مکنده الکتريکي دور متغير 710 وات حرفه اي محک - BVC-3.5

دمنده و مکنده الکتريکي دور متغير 710 وات حرفه اي محک

جزئیات بیشتر
دمنده و مکنده الکتريکي دور متغير 600 وات حرفه اي سه متر مکعب در دقيقه (جديد) محک - BVC-3.0H

دمنده و مکنده الکتريکي دور متغير 600 وات حرفه اي سه متر مکعب در دقيقه (جديد) محک

جزئیات بیشتر
دمنده و مکنده الکتريکي با لوازم اضافي ( بلوئر ) محک - BVC-2.8

دمنده و مکنده الکتريکي با لوازم اضافي ( بلوئر ) محک

جزئیات بیشتر