پيستوله هاي برقي و بادي
فرزهاي آهنگري و سنگبري
ميني فرزها و ميدي فرزها
دريل هاي دستي
فرزهاي انگشتي
ابزارهاي شارژي
چکش هاي تخريب
شيار زن هاي برقي
اره هاي گرد بر دستي
سنباده ها و رنده هاي برقي
بتن کن هاي چرخشي
اره هاي عمود بر
متر ليزري
ميکسر