با ورود به صفحات سايت البرز ابزار شما موافقت خود را با شرايط ذيل اعلام مي کنيد. اگر چنانچه با اين قوانين موافق نمي باشيد، لطفا توجه داشته باشيد که مجاز به استفاده از اين سايت نمي باشيد.

محتويات صفحات وب سايت alborztools.com متعلق به فروشگاه اختصاصي محک و آينهل (تهران-بومهن) مي باشند که در جملات پايين، البرز ابزار ناميده مي شود. هر حقي که در اينجا مطرح نشده نيز محفوظ مي باشد. توليد مجدد، انتقال، اشاعه و يا ذخيره قسمتي و يا تمام محتواي اين سايت بدون مجوز مکتوب البرز ابزار ممنوع مي باشد، جز در شرايط تطابق با قوانين ذيل. البرز ابزار به شما اجازه مرور سايت البرز ابزار را بر روي کامپيوترتان و يا چاپ مطالب استخراج شده را براي استفاده شخصي مي دهد و نه براي پخش مجدد مگر با مجوز کتبي البرز ابزار. اسناد منفرد در صفحات وب سايت ما ممکن است شامل قوانين مطروحه در آن اسناد باشند.

استفاده از اين سايت و محتواي آن براي استفاده خصوصي و غير تجاري مجاز مي باشد. استفاده از خبر هاي مطبوعاتي و اسناد ديگر طبقه بندي شده تحت عنوان عمومي براي استفاده در ارتباطات عمومي مجاز بوده به شرط آن که منبع اطلاعات ذکر شود.

اين سايت و محتواي آن براي آسايش شما ارائه شده است. محتويات سايت البرز ابزار بر اساس "آنچه هست" و "آنچه موجود است" ارائه مي شود. البرز ابزار بروز اشکال و قطعي در اين صفحات را ضمانت نمي کند. البرز ابزار حق دارد که صفحات را بازبيني کند و دسترسي به آنها را در هر زمان مسدود نمايد.

هيچ ضمانتي از هيچ نوعي، چه مفهومي و چه مطرح شده، شامل اما نه محدود به ضمانت عناوين و يا غير متجاوزانه يا ضمانت مطروحه مربوط به تجارت ويا مطابقت با هدفي خاص، در ارتباط با موجوديت، دقت، مورد اعتماد بودن يا محتواي اين صفحات داده نمي شود. البرز ابزار هيچ مسئوليتي در قبال صدمات، از دست دادن سود و يا بروز اشکال در تجارت به صورت مستقيم، غير مستقيم، تصادفي، مخصوص و يا متوالي به دليل استفاده و يا عدم توانايي استفاده از اين خدمات را به عهده ندارد. در برخي از قلمرو هاي قانوني اختصاصي نمودن ضمانت ها و يا محدود کردن مسئوليت ها مجاز نمي باشد، بنابراين اختصاصي و يا محدود نمودن هاي فوق شامل شما نمي شود. در اين شرايط مسئوليت هاي البرز ابزار محدود به حداکثر مجاز در قانون مي باشد.

براي دسترسي آسان شما ، ممکن است البرز ابزار لينکهايي به سايتهاي ديگري مهيا کرده باشد. با متصل شدن به اين سايت ها لازم است شرايط آنها را مطالعه کرده و موافقت خود را قبل از استفاده اعلام کنيد. همچنين شما موافقت خود را مبني بر عدم مسئوليت البرز ابزار در قبال محتواي موجود در اين سايت ها اعلام مي کنيد. به علاوه، لينک به اين سايت ها به معناي تاييد اين سايت ها، محصولات يا خدمات موجود در اين سايت ها توسط البرز ابزار نمي باشد.

با ارسال اطلاعات بر روي سرورهاي ما به عنوان مثال از طريق ايميل و يا صفحات وب سايت البرز ابزار شما موافقت خود را اعلام مي کنيد که: (الف) اين اطلاعات محتوي هيچ گونه اطلاعات غير قانوني يا نامناسب براي عموم نمي باشد؛ (ب) شما حتما اقدامات مقتضي را براي بازبيني و از بين بردن هر گونه ويروس و يا ويژگي هاي مخرب قبل از ارسال هر گونه اطلاعات انجام مي دهيد؛ (ج) شما صاحب اين اطلاعات و داراي حق استفاده نامحدود از اين اطلاعات مي باشيد و البرز ابزار مي تواند اين مطالب را رايگان و يا با تغيير بدون هيچ محدوديت و مسئوليتي انتشار دهد (د) شما هيچ اقدامي بر عليه ما در رابطه با اطلاعات ارسالي خود نمي کنيد و موافقيد که از ما در قبال هر اقدامي که ديگران بر عليه ما در رابطه اطلاعات ارسالي شما انجام دهند، حمايت کنيد.

البرز ابزار نمي تواند و قصد ندارد مطالب ارسالي کاربران را بر روي سايت خود بازبيني کند و مسئوليتي در قبال آن ندارد. البرز ابزار ممکن است در هر زماني بنا به صلاحديد خود هر مطلبي که توسط کاربران ارسال شده را حذف کند.

تمامي حقوق متعلق به فروشگاه اختصاصي محک و آينهل (تهران-بومهن) مي باشد.

Alborztools.com - Copyright © 2011-2012 - All rights reserved.